MISSION STATEMENT

De kans is groot dat, wanneer deze crisis voorbij is, iedereen terugkeert naar de waan van de dag, ook al zal die misschien nooit meer helemaal dezelfde zijn. Waarschijnlijk zullen we, wanneer deze storm is gaan liggen, allemaal proberen om zo snel mogelijk de draad terug op te pikken. We zullen onze wonden likken en doorgaan. Het is even waarschijnlijk dat alle inspanningen en de vaak grote offers van iedereen die nu de boel draaiende houdt vergeten zullen worden. De witte lakens, de raamaffiches, het applaus… Het zullen vluchtige uitingen van dankbaarheid blijken.

Wij wensen een blijvend monument in het leven te roepen. Als levende herinnering aan de inspanningen van àlle zorgdragers, in de ruimste zin. Een blijvende uitdrukking van appreciatie voor hun prestaties, dankzij dewelke onze samenleving niet de totale controle over het functioneren is verloren. Een groeiend symbool ook voor het geloof in de toekomst, want uiteindelijk zullen de meesten onder ons zich hier doorheen slaan en moeten we vooruit. 

We wensen dit te realiseren in de vorm van het Heldenbos.
Bomen leven en groeien en staan bij uitstek symbool voor de lange termijn. Ze verdwijnen niet zomaar. Bossen verbinden ook, het zijn rustplaatsen, ze overstijgen de lands- en taalgrenzen. Net zoals het virus dat aan de oorzaak van dit alles ligt. Maar bossen blijven en virussen verdwijnen. Hopelijk. 

Laten we dus samen, wars van taal, overtuiging en strekking bouwen aan dit monument. Daarom proberen we ook nationale symbolen te betrekken in onze acties. Als teken van verbondenheid. 

En laten we op weg hier naartoe proberen om al wie helpt om ons door deze crisis te loodsen een hart onder de riem te blíjven steken. Want zelfs al zouden we met bedanktmerci enkel bereiken dat we één enkele zorgdrager die op zijn of haar tandvlees zit te motiveren om door te gaan, dan zou ons opzet al geslaagd zijn. Maar we mikken hoger. 

#tousensemble #bedanktmerci 

Kristof Malfait
Ignace Bogaert